Ali lahko kmet s pavsalno ceno opravlja storitve

Obveznost vodenja evidenc preko elektronske naprave v blagajni blagajne v letu dva tisoč sedemnajst bo zanimiva za vse podjetnike, ki opravljajo poslovno dejavnost in nudijo enostavno pomoč tudi subjektom brez registrirane finančne dejavnosti tudi za kmete s pavšalno stopnjo. Železnice v fiskalnih valutah se začenjajo postopoma.

Zakonodajalec je v dva tisoč petnajstih letih odpravil subjekte, ki imajo pravico odpovedati obveznost vodenja elektronskih evidenc subjektov, med katerimi je ugotovil grobe kršitve določb. Te kršitve so se nanašale predvsem na znižanje dejanskega prometa naslova kampanje, tako da se je prilegalo meji dvajset tisoč prometa, v kateri ni bilo dolžnosti vodenja evidenc o sreči in pomoči pri uporabi blagajne posnetka in upravljanja prejemkov prek nje. Po navedbah ministrstva za finance so panoge, ki so najpogosteje dajale ta model prekrška, avtomobilske delavnice, postaje za diagnostiko vozil, zdravniki, zobozdravniki, frizerji in menze, ki delujejo na področjih izobraževalnih zavodov in prek teh upravljanih zavodov. Zakonodajalec prav tako trdi, da bo beleženje prihodkov od vseh poslovnih subjektov, ki opravljajo storitve v mislih potrošnikov brez registrirane finančne dejavnosti, tudi za kmete s pavšalnimi cenami koristen korak v smislu večje preglednosti in privlačnosti na trgu ter dodatno omogočilo lažje in prijetnejše uresničevanje njihovih pravic pred potrošniškim sodiščem. Skupaj s členom 4 zadevne uredbe je bilo treba od 1. januarja 2000 za hitro namestitev blagajne zagotoviti zmogljivosti za zamenjavo pnevmatik, izkušnje in tehnične preglede ter davčne svetovalce, frizerje in kozmetologe. V drugih primerih imajo podjetniki, ki niso zajeti v posebnih predpisih, dva meseca od trenutka, ko presežejo mejo dvajset tisoč zlot za postavitev blagajne.