Elektronski mikroskop agh

https://veins-cream.eu/si/Varikosette - Pot do brezhibnih lepih in zdravih nog!

Operativni mikroskopi se uporabljajo za ustvarjanje operacij, ki zahtevajo veliko natanènost pri nizkem podroèju delovanja, zato so bile uporabljene v medicinskih postopkih na podroèju oftalmologije, zobozdravstva, otolaringologije in nevrokirurgije. Operacijski mikroskop ni samo standardni mikroskopski instrument, ki se uporablja samo za poveèanje slike, temveè tudi oprema, ki poveèuje stereoskopijo slike in globino polja. Med drugim se uporabljajo mikroskopi, ki delujejo v mikrokirurgiji, ki ima operativno metodo, ki raèuna na izvajanje zdravljenja na veliko majhnih anatomskih strukturah. Nekateri kirur¹ki mikroskopi, ki se uporabljajo v mikrokirur¹kih operacijah z uporabo vgrajenega fotoaparata, omogoèajo tudi zanesljivo dokumentiranje obdelav.Sodobni kirur¹ki mikroskopi imajo zapleteno kontraverzno mehansko suspenzijo kirur¹ke optike, nove generacije in so opremljeni s koaksialno ksenonsko razsvetljavo, samodejno ostrenje, avtobalizacijo in varioskopom. Multum inovativnih re¹itev, ki se uporabljajo v novi generaciji operacijskih mikroskopov, zmanj¹uje tveganje napak pri nevarnih operacijah, ki prihranijo zdravje ali trajanje. Drugi operativni mikroskopi so avtomatizirani v vsoto, parametri njihovega delovanja pa se lahko sinhronizirajo z operacijskimi tehnologijami operaterja, ki upravlja mikroskopsko napravo med nevrokirur¹kim postopkom. Danes znanstveniki ¹pekulirajo, da nam stalen razvoj v mikroskopiji omogoèa, da spro¾imo razvoj nanotehnologije, ki bo v prihodnosti zagotovo na¹la ¹iroko uporabo.