Fiskalni tiskalnik innova profitni priroenik

Kaj je naprava, seveda, bo doloèila fiskalni tiskalnik in kak¹en je namen te institucije? Poskusimo premisliti o tem in malo spoznati to temo.

Na splo¹no je finanèni tiskalnik najprej naprava za bele¾enje prihodkov, ki prihaja iz prodaje na drobno. Seveda se ta registracija izvede za namene davène poravnave. Gre za tako imenovano dohodnina tudi za DDV. Da bi bil fiskalni tiskalnik sploh uporabljen za omenjeni namen - tudi v vseh zdru¾ljivostih z zakonom - mora biti homologiran na ta naèin.

V nasprotju s fiskalno valuto finanèni tiskalnik ne more delovati popolnoma neodvisno. Povezan mora biti z raèunalnikom. Pomen te institucije je registracija in izpis potrdil. Omeniti je treba tudi, da fiskalni tiskalnik pade v trgovino s tako imenovanimi raèunalni¹kimi sistemi prodaje. Tukaj lahko na primer omenimo blagajne POS. Prav tako je treba paziti na to, da lahko v vsebinsko - raèunalni¹kem programu prevzamemo tiskalnik z vmesnikom RS-232 ali USB, da registrira raèun na fiskalnem tiskalniku. To je drago in programi, ki uporabljajo fiskalne tiskalnike, ni treba homologirati. Medtem je komunikacijski protokol ¹iroko odprt. Njegovo priljubljenost si lahko ogledate na spletnih straneh proizvajalcev tiskalnikov.

Spomnimo se, da je vsak prodajalec, katerega prihodki so bili bolj dragoceni od mejne vrednosti, ki ga je natanèno doloèil NB Ministrstvo za finance, dol¾an pravilno registrirati prodajo na drobno in jo prenesti prav na to blagajno ali davèni tiskalnik.

Nedvomno fiskalni tiskalnik tiska posebne davène prejemke za mo¹ke. To ni vse. Ker so na kontrolnem zvitku tudi izpisi (npr. Potrdila. Posredujejo se za arhiviranje. Seveda mora biti kupec izroèen tudi tiskanemu fiskalnemu raèunu - tudi po prodaji. Iz serije morajo kopije, shranjene na kontrolnih zvitkih, hraniti en prodajalec. Pribli¾no pet let je. Hkrati pa je vredno poskrbeti za dodatno dejstvo: nekaj let je bilo mogoèe shraniti kopijo tiskanih gradiv v svoje elektronske vloge. Takoj po koncu vsakega prodajnega dne ostane uporabnik, da na blagajni ustvari tako imenovano dnevno poroèilo - fiskalno.