Ginekolog zore

Ginekologija poteka do konca. ©e vedno obstajajo razlièna sredstva za iskanje èlove¹kega telesa. Vedno manj vsiljive in bolj natanène. Resna te¾ava pri spolno aktualnih ¾enskah je rak materniènega vratu, ki je seveda v zgodnji fazi njegovega odkrivanja popolnoma ozdravljiv.

Kadarkoli opazite moteèe simptome, ki so lahko posledica take bolezni, se morate takoj prijaviti pri zdravniku na kolposkopu, da izkljuèite bolezen. Posledica pomanjkanja te¾e simptomov je lahko re¹itev maternice.

Ta pregled se opravi s kolposkopom. Niè èudnega kot mikroskop s spekulumom. Spekulum se vstavi v no¾nico z zdravim pripravkom, da preveri pH vagine. Ta mikroskop povzroèi, da zadnji dobi tridimenzionalni uèinek, poleg tega pa film naredi tudi do desetkrat, tako da bo ginekolog lahko dobro pregledal vaginalno in vratno steno, da bi natanèno ocenil, ali obstajajo spremembe. Moral bi se pripraviti na ¹tudijo. Ginekolog bo bolniku verjetno dal navodila, kako se za¹èititi pred testom. Nad vsakim od njih je izpust iz spolnih stikov tudi z ginekolo¹kih preiskav en teden pred naèrtovanim pregledom.

®enska, ki skrbi za kolposkop, obièajno stoji na profesionalnem ginekolo¹kem stolu. Tak¹en pregled obièajno traja nekaj minut. Èe so uspehi nevarni, lahko ginekolog odredi odstranitev odseka maternice, kar bi se moralo ustaviti z doloèeno telesno aktivnostjo, ker se boste poèutili zelo te¾ko. Pri tem orodju so pomembni tudi ergonomski parametri, saj je to ista delovna naprava.