Kuhanje testenin

Zahvaljujoè kulinariènim programom in videoblogom v gradnji je kuhanje postalo zelo privlaèno. Kuharji amaterji kuhajo, peèejo, peèejo in odpisujejo, fotografirajo, snemajo filme in preprièujejo druge, da preizkusijo svoje originalne recepte. Socialna omre¾ja, spletne strani in spletni dnevniki se raztezajo po velikosti kulinariènih predlogov. Zdaj lahko pripravite vse, kjerkoli in kadarkoli. Samo izberite svoj najljub¹i recept, kupujte in naèrtujte, koliko va¹e srce ¾eli.

Bioxelan

Jedi iz celega svetaKuhanje je bilo ¹e bolj uèinkovito, saj zdaj lahko najdemo prehrambene izdelke z vsega sveta. Do ducat let, bi lahko sanjali o eksotiènih jedi. Kajti kdo med nami se je vzgajal na paradi¾niku in te¾kih nogah v ¾eleju sli¹al o tak¹nih kreacijah, kot so kale, kaki, chia ali enake o drugih orientalskih sadjih in zaèimbah? Nihèe, kajne? Resnica je, da je samo-eksperimentiranje v kuhinji vsiljeno z vsesplo¹no modo, ki bo minila, ko bodo ljudje zaèeli uporabljati volje, da bi bili iz vesolja, verjetno nikoli! Zahvaljujoè splo¹no dostopnemu blagu v supermarketih, lahko pripravimo jedi, ki so posebnost v bogatih dr¾avah, npr. Na Japonskem, v Peruju ali Ju¾ni Afriki.

Wolf mlin za mesoÈe zato niste vegetarijanec, potrebujete dobro hrano kot zrak, zagotovo v va¹i kuhinji pogosto obi¹èete meso, z njim pa tudi svinjske kotline, trupe, drobovino, pi¹èanèje filete in ¹e veliko drugih okusnih zalivk. Zagotovo si ¾e veèkrat posku¹al pripraviti burgerje? Povedal vam bom skrivnost - najbolje je kupiti novo goveje meso (npr. Entrecote in ga zmeljemo sami. Mlinèek za volèje meso bo kot nala¹è za to. Meso, tako pripravljeno s soljo in poprom, zaèinite, dodajte jajce, èesen in nato oblikujete kotli in jih popecite, kolikor ¾elite.Samopriprava jedi je neposredna pomanjkljivost - veste, kaj jeste in nekaj ma¹èob, manj sladkorja in zelenjave ter manj predelanih sestavin, tudi tradicionalne jedi se ustavijo veliko bolje.