Raven komunikacijskega znanja jezika

Trenutno delodajalci ¹e vedno namenjajo veliko pozornosti znanju jezikov za svoje zaposlene in kandidate za proizvodnjo. Prej, ko je uèenje prvega jezika ali celo brez poznavanja drugih jezikov, je bilo pomembno, da mirno prevzamemo pravico do dela. V tem trenutku je koristno poznati en jezik vsakih nekaj èasa za obdobje, ki zagotavlja osnovni pogovor.

https://neoproduct.eu/si/black-mask-najbolj-ucinkovit-nacin-za-ciscenje-koze-na-obrazu-ki-deluje-takoj/

Raven jezikovnih spretnosti med Poljaki se iz leta v leto poveèuje. Danes je v pomembnih skupinah, pa tudi srednjih ¹olah in srednjih ¹olah, vedno obvezen en tuji jezik. Raziskave ka¾ejo, da imajo ljudje, ki lahko opravljajo veliko veè kot en jezik, veè kot 50% plaèe od zaposlenih brez teh znanj. Za kaj lahko uporabimo tak¹no uèenje jezikov? Obstaja veliko privlaènega vpra¹anja, ki je v bistvu zasluga teme. Zdaj, v pisarni¹ki knjigi (od belih ovratnikov, se uèenje tujih jezikov uporablja za praktièno vsako mo¾no stvar. Zaèen¹i od stikov z oddaljenimi strankami, dobavitelji, prejemniki ali proizvajalci, preko prevodov dokumentov, do neposrednega odnosa s prijatelji, partnerji v podjetju, ki niso Poljaki, in so zato vedno pogostej¹i v tem svetu. Poleg tega je uèenje jezikov preprosto, ko potujete v tujino, obièajno zadostuje uèenje angle¹èine, ¹pan¹èine ali ru¹èine, polo¾aj pa postaja vse bolj kitajski, japonski in korejski zaradi majhnega razloga: veèina proizvodnje se je preselila v azijske konce zato so potrebni strokovnjaki, ki so sposobni za te sloge. Prevajanje dokumentov je izjemno pomembno, ker azijski proizvajalci pogosto ne poznajo angle¹èine in potrebujejo prevajalce, da podpi¹ejo pogodbe z zahodnimi prejemniki. Èe povzamemo vse zbrane podatke, se vrnemo na sodi¹èe, da je dobro uèiti jezike, saj ne samo sanjamo in odpiramo drugim kulturam, ampak svet je odvisen od smeri, kjer bomo brez uèenja jezikov v slab¹em polo¾aju z ljudmi, ki jih poznajo.