Tehnologije pridelave

Inovativne tehnologije proizvodnje oblaèil so omogoèile proizvodnjo za zelo malo denarja, v izjemno majhnem obdobju, v velikem obsegu. Problem oblaèilne industrije pa je bila te¾ava, da ni bilo mogoèe ustvariti oblaèil, ki niso zahtevala pranja - ne zaprta, kot nala¹è za industrijo.

Storitev je bila pred kratkim patentirana enkratna oblaèila. Njegova uporaba ponavadi v tovarnah, mehanskih delavnicah ali na ¹tevilnih drugih delovnih postajah, kjer je povezava z umazanijo stalna zadeva, je povzroèila znaten padec stro¹kov vzdr¾evanja oblaèil zaposlenih, ki jih je bilo treba v doloèenih industrijskih obratih ¹e vedno pogosto umivati.

Oblaèila za enkratno uporabo so pokazala in optimalna re¹itev v farmaciji in na ¹tevilnih znanstvenih podroèjih - pokazala bi, da je zelo ceneje kupiti zelo priljubljeno enkratno prevleko kot dezinfekcijo in prevoz v zadnjem, ki bo nosila za¹èitno obleko starega sloga.

Raznolikost tega izuma je fascinantna. Lahko nosimo lahke in obèutljive obleke za avtomobilske mehanike, hkrati pa tudi vsote tesnih oblaèil, ki ¹èitijo pred oku¾bo kot dokaz v bolni¹nicah ali raziskovalnih laboratorijih.

Pripravlja se, da se bo ta vrsta oblaèil ustrezno prilegala industriji, saj je veliko uèinkovitej¹a, enostavnost njene uporabe pa je ugodna za vse tiste, ki namesto pranja oblaèil raje delajo nad potrebnim.